Piatto Neapolitan Pizzeria

Piatto Neapolitan Pizzeria

1706 E Douglas Ave
Wichita, Kansas 67214
316-866-6525

20% off all Tuesday (excluding alcohol)

Available: Every Tuesday (Dine-In Only)

Follow Piatto Neapolitan Pizzeria on Facebook